tumblr counter
Let me live that fantasy.
Let me live that fantasy.
hover!
I'm sorry if I say, "I need you." But I don't care, I'm not scared of love. 'Cause when I'm not with you I'm weaker. Is that so wrong? Is it so wrong that you make me strong?
jess-de-backs1:

La la la :D

jess-de-backs1:

La la la :D

imthunguyen:

K phải là style mình thích nhưng ừ chỉ muốn có cái hội cái đám để có bè có bạn đi trong trường thôi mà. Nhiều quá hã?! :’( #friendship #repost #nothingslastforever

imthunguyen:

K phải là style mình thích nhưng ừ chỉ muốn có cái hội cái đám để có bè có bạn đi trong trường thôi mà. Nhiều quá hã?! :’( #friendship #repost #nothingslastforever

laluzun:

a wolf so cute on We Heart It.

laluzun:

a wolf so cute on We Heart It.

diaryofachashmish:

Miracle !

diaryofachashmish:

Miracle !